tr

Nem Kurutma Cihazı – Nem Alma Cihazları

Anasayfa » Nem Kurutma Cihazı – Nem Alma Cihazları

Nem Kurutma Nedir?

İnsan yaşamını olumsuz yönde etkileyen nemli ortamlar sağlığa ciddi zararlar verirken eşyalar da zarar vermektedir. Sağlık açısından ortamın optimum nem seviyesine çekilmesi nem kurutma ile mümkündür. Nemin yüksek olması binaların betonlarına da zarar vermektedir. Betonun zaman içerisinde sağlamlığı azaldığı için de beklenmedik çökmeler görülebilir. Hem sağlık açısından hem de sağlıklı bir ortam oluşturma açısından nem kurutma çok önemlidir. Nem kurutma işlemi ortamın nemini zararsız seviyeye getirme işlemidir.

Nem Kurutma İşlemi Nasıl Yapılır?

Nem hem eşyaya hem de insan sağlığına olumsuz yönde etkileri olacağı için kurutulması gerekir. Peki nem kurutma işlemi nasıl yapılır? Gerçekleştirilecek uygulama ve makine seçimi nasıl olmalı gibi konular merak edilmektedir. Öncelikle nemin doğal yollarla kurumasını beklemek süre bazlı uzun sürecektir. Bunun yerine nem kurutma uygulamasını gerçekleştirmek her açıdan karlıdır. Nem kurutma cihazı ile beklenenden daha kısa sürede istenilen düzeyde performans elde edebilirsiniz. Üstelik zaman değerlendirme açısından da beklentileri fazlası ile karşılamaktadır. Nem kurutma işlemini cihaz aracılığı ile hızlıca gerçekleştirmek mümkündür.

Nem Nedir?

Bu yazımızda Nem Kurutma ve Nem Alma cihazlarının çalışma prensiplerinden ve nemin insan hayatına etkilerinden bahsedeceğimiz. İnsanların hayatının bir parçası olan nem yaz mevsimlerinde boğucu havayı beraberinde getirmektedir. Fakat sadece kışın değil yazın da nem faktörü ön plana çıkmaktadır. İnsanların büyük bir çoğunluğu nem ile alakalı bilgi sahibidirler. Fakat bu hususta birçok kişi nem nedir? Sorusunu merak etmektedir. Bilimsel olarak değinecek olursak nem, havada bulunmakta olan su buharı anlamına gelmektedir. Yapılan nem ölçümlerine ise mutlak, maksimum ve bağım nem oranı üzerinden hesaplama yapılır.

Nem Nasıl Oluşur?

Nem nasıl oluşur? Hangi hallerde ortaya çıkar konusuna gelecek olursak öncelikle nem buharlaşma ve bitkilerin terlemesi sonucunda ortaya çıkan su buharı yolu şeklindedir. Buna bağlı olarak atmosferde oluşan nemin de çok büyük çoğunluğu yeryüzündeki suların buharlaşması ile oluşur. Nem sıvı halde ki suyum gaz haline dönüşmesine verilen isimdir. Buharlaşmanın oluşabilmesi için belirli oranda su gerekmektedir. Elbette su arttıkça da buharlaşma oranı artmakta ve nem de bu hususta artış göstermektedir.

Nem Nasıl Ölçülür?

Nem ölçen cihaza higrometre denilmektedir. Higrometre havada bulunan net nemi ve nem oranını ölçmektedir. Oldukça geniş kullanım alanına sahip olan nem ölçme cihazı özellikle meteoroloji alanında olmak üzere seralar, endüstriyel alanlar, üretim tesisleri, taşıma ve depolama alanları gibi nem değerlerinin dikkate alındığı yerlerde daha fazla irdelenmektedir. Ölçümlere bağlı olarak gerçekleştirilecek uygulamalar söz konusu olabilmektedir. Nitekim nemin hem olumlu hem de olumsuz etkileri söz konusu olabilmektedir.

Bağıl Nem Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Havada yer edinen su buharına ait basınç ile aynı sıcaklık değerine sahip olan su denge buhar basıncı oranı bağıl nemi ifade eder. Bağıl nem ayrıca havada belirli olan bir sıcaklıkta taşınan nem miktarında yüzde kaç oranında taşındığının göstergesidir. Mutlak nemin maksimum olan neme oranını gösteren bağıl nem bu şekilde de ifade edilebilmektedir. Yapılan değerlendirme ve hesaba bağlı olarak mutlak nem / maksimum nem x 100 olarak ölçülmektedir. Bağıl nemin elde edilmesinde bu formül uygulanarak sonuç elde edilir.

Mutlak Nem Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Havanın hacim birim başına içermiş olduğu su buharının gram cinsinden değerine mutlak nem denilmektedir. Bağıl neme göre çok daha az kullanılan mutlak nem hacmin esas olarak kullanıldığı ve hava içerisinde bulunan su miktarı sıcaklığa göre değişebilmektedir. Bağıl nem ile maksimum neminin çarpılarak 100’e bölünmesi mutlak nem hesaplamasını ortaya çıkarır. Hem maksimum nemin hem de bağıl nemin bilinmesi durumunda mutlak neme ulaşılabilir. Bağıl nemde ya da maksimum nem de artış söz konusu olduğunda mutlak nem miktarında da artış görülmektedir.

Maksimum Nem Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Hava belirli bir sıcaklığa kadar taşıyabileceği en fazla nem miktarı maksimum nemi ifade etmektedir. Sıcaklığa göre değişen maksimum nem sıcaklığın artması durumlarında havada bulunan gaz moleküllerini seyrekleştirmektedir. Beraberinde havanın neme doyması için daha fazla neme ihtiyaç duymaktadır. Sıcaklığın artması durumunda havanın taşıyabileceği nem miktarında artış olması da maksimum nemi ifade eder. Havanın maksimum düzeye ulaşacak şekilde nem içermesi durumu nemin doyma noktasına geldiği gösterir.

Nem Arttıkça Ne Olur?

Nem oranında yaşanan yükseklik mevsimsel olarak farklı etkilere sahip olmaktadır. Nem yazın artıyor ise hava sıcaklığı olduğundan çok daha yüksek şekilde hissedilmektedir. Terin vücuttan ısı alınarak buharlaşması vücudun soğumasına etki etmektedir. Fakat oram nem açısından yüksek ise buharlaşma çok yavaş şekilde gerçekleşir. Bundan dolayı da nem oranında artış beraberinde vücudun terden dolayı ısı kaybetmesine ve bundan dolayı da soğumayı engellemektedir. Nemin artması beraberinde küflenmeye ve kapalı alanlarda ki eşyaların ya da gıdaların zarar görmesine sebebiyet vermesi söz konusudur. Böyle durumlarda mutlaka nem ile mücadele edilmeli ve nemli ortamın nem seviyesi düşürülmelidir.

Nem %100 Olursa Ne Olur?

Havanın belirli bir sıcaklığa kadar taşıyabileceği nem miktarının yüzde kaç oranında taşındığını bağım nem belirlemektedir. Belirlenen bu bağıl nemim %100 olması durumunda hava artık su ile doyurulmuş anlamına gelmektedir. Böyle bir durumun yaşanması havanın daha fazla su alamayacağını gösterir. Yaşanan bu durumun neticesinde havaya dahil olmaya çalışan buhar yoğunlaşarak sıvı haline dönüşür. Nem %100 olması halinde hava artık buharı bünyesine almamaktadır.

Nemli Ortamlar ve Sağlık İlişkisi

Bir ortamın sıcak mı yoksa soğuk mu olduğu söylemek kolaydır. Fakat havada ki nemin derecesini hissetmek yani nemin insana etkisi doğrudan anlamak kolay değildir. Hassasiyet ile doğru orantılı şekilde ilerleyen nemin insan sağlığına da her iki yönden etkileri söz konusudur. Kuru hava insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Elbette fazla nem de tıpkı nemsiz hava gibi insana olumsuz yönde etkiler bırakmaktadır. Bu yüzden de mutlaka optimum nemi korumak ve ortam nemini belirli seviyede tutmak gerekir. Elbette hem iş ortamlarında hem de ev ortamlarında nemi belirli dengede tutmak sağlıklı bir yaşam noktasında son derece önemlidir.

Nem Oranı Neye Bağlıdır?

Nem oranı ortamda ki havada bulunan buharlaşma ile bağlantılıdır. Havada hareketlilik nemin oranını belirlemede en fazla etkiye sahip olan etmendir. Nem sıcaklığa göre değişiklik gösterirken coğrafi koşullara göre de değişkenlik göstermektedir. Kapalı ortamlarda nemi optimum seviyeye çekmek mümkün olurken açık alanlarda neme müdahale olmak gibi bir durum söz konusu değildir.

Nem En Çok Nerede Olur?

Nemin en fazla olduğu yerler genellikle buharlaşmanın fazla olduğu yerlerdedir. Yani suyun olduğu yerde nem daha fazladır. Su denildiğinde elbette kuzey ya da güney yarım küre olarak düşünememek gerekir. Belirli bir sıcaklığa bağlı olarak ekvatora yakın ve belirli su miktarının olduğu bölgelerde nem daha fazladır. Bunun dışında yaşam alanları içerisinde de havasız kalan ve dış etkenlere bağlı şekilde evlerde nemli alanlar söz konusu olabilmektedir. Buna ek olarak bazı depolarda da nemli ortam söz konusu olabilmektedir. Bu tür yüksek neme sahip ortamların mutlaka nemden arındırılması gerekmektedir.

Nem Kurutma Nedir?

İnsan yaşamını olumsuz yönde etkileyen nemli ortamlar sağlığa ciddi zararlar verirken eşyalar da zarar vermektedir. Sağlık açısından ortamın optimum nem seviyesine çekilmesi nem kurutma ile mümkündür. Nemin yüksek olması binaların betonlarına da zarar vermektedir. Betonun zaman içerisinde sağlamlığı azaldığı için de beklenmedik çökmeler görülebilir. Hem sağlık açısından hem de sağlıklı bir ortam oluşturma açısından nem kurutma çok önemlidir. Nem kurutma işlemi ortamın nemini zararsız seviyeye getirme işlemidir.

Nem Kurutma İşlemi Nasıl Yapılır?

Nem hem eşyaya hem de insan sağlığına olumsuz yönde etkileri olacağı için kurutulması gerekir. Peki nem kurutma işlemi nasıl yapılır? Gerçekleştirilecek uygulama ve makine seçimi nasıl olmalı gibi konular merak edilmektedir. Öncelikle nemin doğal yollarla kurumasını beklemek süre bazlı uzun sürecektir. Bunun yerine nem kurutma uygulamasını gerçekleştirmek her açıdan karlıdır. Nem kurutma cihazı ile beklenenden daha kısa sürede istenilen düzeyde performans elde edebilirsiniz. Üstelik zaman değerlendirme açısından da beklentileri fazlası ile karşılamaktadır. Nem kurutma işlemini cihaz aracılığı ile hızlıca gerçekleştirmek mümkündür.

Nem Kurutma Cihazları Neden Tercih Edilmelidir?

Evde ya da iş yerinde hızlı şekilde nemden kurtulmak için nem kurutma cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanın cihaz olmadan müdahalesi çok etkili olmayacağı gibi nemi zamanla kurumasını beklemekte büyük zararlar verebilir. Alanın istenilen düzeyde nem optimumuna getirilebilmesi için nem kurutma cihazları tercih edilmelidir. Hem güvenli hem de hızlı sonuç veriyor olması da en önemli avantajlardandır.

Nem Alma / Kurutma Neden Önemlidir?

Özellikle iş yerlerinde bazı ürünlerin neme karşı hassasiyeti vardır. Belirli seviyeye sahip olan nem olmadığı takdirde her türlü tüketim malzemesi zarar görebilir. Buna ek olarak hem iş yerlerinde hem de evlerde nem zaman içerisinde eşyalara zarar vermektedir. Ayrıca insan sağlığını da olumsuz yönde etkileyen nem binaların betonlarına dahi zarar vermektedir. Yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırma açısından bakıldığında nem alma veya nem kurutma işlemi çok önemlidir.

Nem Alma Cihazları İle Neler Yapılabilir?

Nem alma cihazları geniş bir kullanım alanına sahiptir. Su pompa istasyonları ve kanalizasyon gibi alanlarda dahi nem alma cihazı ile nemin kontrol altına alınması mümkündür. Nem alma cihazının ortam sıcaklığı belirleyebilme gibi bir görevi vardır. Yüksek nemden arındırarak her türlü eşyanın ve ürünün zarar görmesinin önüne geçilir. Nemin kontrolünü sağlayan cihaz yaşanabilir ortam oluşturması ile de ne denli öncelikli olduğunu göstermektedir.

Nem Kurutma Cihazları Verimli Mi?

Yüksek oranda su toplama özelliğine sahip olan nem kurutma cihazları verimlilik noktasında da beklentilerin fazlasını sunmaktadır. Kurutma işlemlerinde kullanılan cihazın hem endüstriyel hem inşaat hem de ev ortamlarında sorun çözücü yönü ispatlanmıştır. Kısa sürede sonuç verebilen özelliği ile üst düzey verimliliği kullanıcılarına sunuyor. Yüksek verimlilik için ısı derecesinin 5’in altına düştüğü binalar da daha fazla verime sahiptir.

Küf, Rutubet ve Nemi Bitirmek İçin Hangi Cihazlar Kullanılmalıdır?

Küfün, rutubetin ve nemin olumsuzluklarından kurtulma noktasında nem alma cihazı TTK 400 son derece etkili cihazlardan bir tanesidir. Günde ortalama 75 Litre nem alma kapasitesine sahip olan TTK 400 birçok açıdan avantaj sunuyor. Profesyonel nem alma işlemini gerçekleştiren TTK Cihazları havayı temizleyerek yaşanabilir ortam oluşturmaktadır. Yüksek beklentilere karşılık veriyor olmasından dolayı da en iyi tercihlerden bir tanesidir. TTK cihazlarının nem konusunda etkili çözümleri her açıdan doğru etkiyi ortaya koymaktadır.

Nem Kurutma Cihazı Almadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Nem kurutma cihazı almadan önce dikkat edilmesi gereken yönleri şu şekilde sıralayabiliriz.

l Kurutma cihazının gürültü seviyesi düşük olmalı.

l Su tankının dolması halinden otomatik olarak kapanmalı ve uyarı ışığına sahip olmalıdır.

l Drenaj özelliği devamlılık arz etmelidir.

l Toplamış olduğu nemi yani suyu kendi tarafından tahliye edebilmeli.

l Cihazın üzerinde mutlaka nem ve sıcaklık ölçere sahip olmalıdır.

l Cihazın hava filtresi kolaylıkla yıkanabilmeli ve aşırı soğuk ortamlarda kendini koruyabilmedir.

İnşaat Kurutma Nedir?

Sanayi tipi büyük nem alma ve nem kurutma cihazları ile inşaat kurutma işlemleri gerçekleştirilmektedir. İnşaat alanlarının kurutulmaması hallerinde çok büyük sorunları da beraberinde getirebilir. Öncelikle kurutma doğru uygulanmadığı zaman inşaat genel işleyiş süresi uzamaktadır. Sadece dış etkene bağlı olarak değil aynı zamanda inşaat gerekleri gereği oluşan su da nem oluşumuna sebep verebilmektedir. Oluşan nemin işleyişi olumsuz yönde etkilemesi adına inşaat alanlarında gerçekleştirilen nem kurutma işlemine inşaat kurutma denilmektedir.

Depo Kurutma Nedir?

Depoya sahip olan her sektörün mutlaka yapması gereken işlemlerden bir tanesi depo kurutma işlemidir. Elbette uygulamaya dair esaslar sektörün gereksinimlerine göre yapılmalıdır. Gıda sektörüne ait bir depoda kurutma işlemi uygulanacaksa kullanılacak sistem ve cihazlar farklılık gösterecektir. Depo kurutma depoların belirli neme sahip olması ve istenilen düzeyde sıcaklığın oluşturulması noktasında uygulanır. Depodaki ürünlerin zarar görmemesi adına doğru kurutma işlemleri gerçekleştirilmelidir. Profesyonel kadromuz ile kısa sürede doğru uygulama ve doğru depo kurutma işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Ofis Kurutma Nedir?

Çalışma hayatında ofislerin belirli bir seviyede sıcaklığa ve neme sahip olması gerekir. Çalışanların daha verimli olmalarını etkilerken çalışanların sağlıklı çalışma ortamına sahip olması da elzemdir. Bu hususla ilgili uygulanan ofis kurutma işlemleri yaşam alanının daha kaliteli olmasını sağlarken sağlıklı hava solumayı da net bir şekilde oluşturmayı sağlamaktadır. Nemli havayı tamamen kurutup elde edilmek istenen hava kısa sürede oluşturulabilmektedir. Ofis kurtulma uygulamalarında kullanılan cihazın verimliliğine de dikkat etmek gerekir.

Ev ve Bina Kurutma Nedir?

Evlerin ve binaların neme bağlı olarak ciddi zararlarla karşılaşması söz konusudur. Özellikle küf ve rutubet hem can sıkıcı hem de sağlık açısından olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Eşyalara ve binalarda ki betonlara zarar veriyor olması da nemin ne denli zararlı yöne sahip olduğunu gösterir. Ev ve bina kurutma işlemleri için uygulanacak teknik için profesyonel destek almak daha etkili sonuç verecektir.

Şap ve Beton Kurutma Nedir?

Ortamda bulunan nemi emme ve su haznesine depolama görevi şap ve beton kurutma cihazı ile gerçekleştirilmektedir. Islak olan şap ve betonun hem hızlı hem de derinlemesine kurutulması bu cihaz ile mümkündür. Beton tabakalarının içinde yer alan ve havaya karışarak buharlaşması gereken suyun çok daha kısa sürede ayrıştırılarak uzaklaştırılması şap ve beton kurutma uygulamaları ile mümkündür. İnşaatın daha doğru şekilde ve güvenli şekilde yürütülmesi kurutma işlemi ile gerçekleştirilecektir.

Alçı ve Sıva Kurutma Nedir?

Yapıların inşasını hızlı ve bir o kadar da etkili şekilde ilerletebilmek adına alçı ve sıva kurutma işlemi önemli göreve sahiptir. Bu esasa bağlı olarak yapılan uygulama da su ile reaksiyona girerek olumlu yönde sonuç alınabilir. Alçı ve sıva işleminin tamamlanması ile birlikte nemin alınmasına dair işleme kurutma işlemi denilmektedir. Alçının ve sıvanın kullanımına dair su içeren yönü olduğu için buharlaşmayı kendi kendine değil de cihazla gerçekleştirip zamandan kazanmak mümkündür.

Epoksi Kurutma Nedir?

Epoksi uygulamaları yapı sektöründe zemin kaplamada kullanılan bir özelliktir. Oldukça teknik bilgi ile oluşturulan bu uygulamanın sonrasında kurutma işlemi hızlı ve güvenli sonuç almayı beraberinde getirmektedir. Zeminin sağlam olması noktasında epoksi uygulaması oldukça önemlidir. Elbette epoksi kurutma işlemi de yine zemine yapılan uygulama sonrası gerçekleştirilmektedir. Zemin kaplamasının sonrasında yapılan kurutma ile birlikte verimli ve etkin sonuç alınmış olacaktır. Epoksi uygulamalarında kürlenme süresi esas alınarak kurutma işlemi gerçekleştirilmektedir. 23 derece sınırına sahip olan kurutma da uygulamalar mutlaka belirlenen kurallar bütününü içermelidir.

Rutubet Kurutma Nedir?

Rutubetli alanların kurutulma işlemine dair uygulama öncesi mutlaka rutubete sebep olan kaynakların tespiti yapılmalıdır. Su kaçakları ve de su sızıntıları rutubet oluşumunda aktif rol üstlenmektedir. En fazla rutubet ise banyo ile mutfakta görülmektedir. Sadece eşyalar zarar veren bir nem sorunu olmayan rutubet ısı ayarlaması hususunda da önemli etkiye sahiptir. Ev ne kadar yüksek ısıya maruz tutulsa da istenilen düzeyde verim almak mümkün olmayabilir. Hem ısı kaybı hem eşyalara zarar vermesi hem de bina yapı taşlarına zarar vermesi sebebi ile rutubet kurutma uygulamaları doğru şekilde gerçekleştirilmelidir.

Şantiye Kurutma Nedir?

Gerçekleştirilmek istenilen inşaat projelerinin hem sağlam hem de düzgün şekilde oluşturulmasında havanın kuru hale getirilmesi önemlidir. Uygulamaya dair kullanılan cihazlar nemden ve rutubetten kurtulmayı sağlamaktadır. Nem sadece insan sağlığına değil aynı zamanda inşaatta ki yapılara ve betonlara zarar verirken kullanılan cihazlarında zarar görmesine sebebiyet verebilir. Bu hususta yapılan uygulamalar sanayi tipi ısıtıcılar ile kurutucular ile yapılmaktadır. Havanın temizlenmesi ve inşaat alanında verimliliği arttırma adına şantiye kurutma uygulaması gerçekleştirilmektedir.

Parke Kurutma Nedir?

Parke inşasının gerçekleştirileceği alana dair zemin uygulamalarında doğru uygulama esasları önemlidir. Elbette parkenin uzun ömürlü olmasında kullanılan teknikler çok önemlidir. Uygulamaya dair bir diğer ayrıntı da parke kurutma işlemidir. Parke kurutma cihazı ile yapısal olarak parkenin daha sağlam ve uzun ömürlü olması sağlanabilmektedir. Çökmenin önüne geçen bu uygulama ile parke uygulama alanında ki nem yok edilmektedir. Buda ilerleyen zamanlarda olumsuz yönde görmeme adına kurutmayı doğru ve etkin şekilde uygulamalısınız.

Boya Kurutma Nedir?

Hem iç hem de dış boya uygulamalarında mutlaka doğru teknik kullanılmalıdır. Doğru teknik ile yapılan boya işleminden sonra kurutma işlemine de ayrıca özen gösterilmelidir. Boyanın zaman içerisinde kendini bulması gibi bir unsur olduğu için kurutma işleminin yapılması sağlıklı sonuç almayı da doğrudan etkiler. Boya sonrası kurutma işlemi yapılmadığı zaman sonucun ne derece etkili olduğunu görmek mümkün değildir. Bu yüzden de en boyaya verilen özen kurutmaya da verilmelidir.

Zemin Kurutma Nedir?

İnşaat sahasının sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi noktasında zemin kurutma işlemi çok büyük öneme sahiptir. Elbette yaşanan su baskını ya da sel gibi olumsuzluklar sonrasında da zemin kurutma uygulanabilmektedir. Islaklık sorununun en fazla sıkıntı çıkaran alanlarından birisi olan zemin rutubet oluşumunda da etkin rol oynamaktadır. Bu yüzden zeminin doğru teknik uygulamaları ile kurutulması gerekir. Profesyonel kadromuz ile parkelerde ki ıslaklar dahi herhangi bir şekilde parke sökülmeden kurutulmaktadır. Zeminin sökülmesi ve kurutulup tekrardan döşenmesi hem zaman hem de maliyet noktasında sizi zor duruma düşürebilir. Doğru uygulama tekniklerimiz ile yüksek maliyetleri en aza indirmekteyiz.

Su Baskını Kurutma Nedir?

Hiç beklenmedik bir anda su baskını ile karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte böyle bir durumla karşılaşıldığında en etkin yöntem profesyonel kurutma hizmeti almaktır. Öncelikle su baskına uğrayan odadaki eşyalar çıkartılmakta ve sonrasında da suyun tamamen atılma işlemi gerçekleştirilmektedir. Sonrasında da mutlaka en iyi sonuca ulaşmak için su baskını kurutma işlemi yapılmalıdır. Baskın sonra pis suyun kendi kendine kuruması nem dışında ciddi hastalıklara da sebebiyet verebilir. Bu yüzden ortamın tamamen nemden, mikroptan ve bakterilerden arınması gerekir.

Güvenilir Nem Kurutma Firmaları

Nem kurutmanın günümüz dünyasında çok büyük önemi ve sağlıklı yaşama dair çok büyük katlıları vardır. İnsan yaşamını doğrudan etkileyen nemin kurutulmasında profesyonel destek almak esastır. Bunun için de mutlaka güvenilir nem kurutma firmaları ile çalışmak gerekir. Güven unsuruna özen gösteren ve çok sayıda doğru uygulama esaslarına özen gösteren firma seçimi büyük fayda sağlar. Önceki çalışmalarına dair uygulamaları ve müşteri memnuniyeti de güven unsurunu ortaya koymaktadır.

TROTEC TKL şirketi Avrupa’nın genelinde kazandığı 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye’de su hasarı sonrası kurutma hizmetlerini vermeye devam etmektedir.

TROTEC TKL projelerinizi hızlı kurutarak size zamandan kazandırır!!!

Ücretsiz keşif hizmetimiz için bizi arayınız!!!

0532 562 15 43

TroDry.com - © 2021 - Tüm hakları saklıdır. | Yazılım: İstanbul Web Tasarım
Whatsapp
TKL Nem Kurutma
TKL Nem Kurutma
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now Button